Oferta de la URV: distribució per àrees

Àrea Temàtica Nombre de Contractes
Cičncia i Tecnologia dels Materials 1
Cičncies de l'Educació 1
Cičncies i Tecnologia dels Aliments 2
Cičncies Socials 1
Dret 1
Economía 1
Enginyeria Civil i Arquitectura 1
Enginyeria Elčctrica, Electrňnica i Automŕtica 1
Enginyeria Mecŕnica, Naval i Aeronŕutica 2
Histňria i Art 2
Tecnologia Electrňnica i de les Comunicacions 1
Total14