Oferta de la URV: distribució per àrees

Àrea Temàtica Nombre de Contractes
Cičncia i Tecnologia dels Materials 3
Cičncies de l'Educació 1
Cičncies de la Terra 1
Cičncies i Tecnologia dels Aliments 1
Cičncies Socials 2
Economía 1
Enginyeria Civil i Arquitectura 1
Enginyeria Elčctrica, Electrňnica i Automŕtica 3
Enginyeria Mecŕnica, Naval i Aeronŕutica 1
Física i Cičncies de l'Espai 1
Medicina Clínica i Epidemiologia 2
Química 3
Total20