Nivell d'Ocupació de PIF dels Grups - Provisional (Any 2016): Taula Específica

En aquesta plana pot comprovar les dades utilitzades per calcular el Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) Teòric del seu grup de recerca

CATHETER - Catàlisi heterogènia
Tipus d'avaluació: ISI
CriteriValor PIPF Teòrics
EJC's Doctors de la URV2,001,00
Projectes1,001,00
Projectes Europeus2,004,00
Potencial Econòmic433.146,783,00
Tesis Doctorals defensades100,002,00
Qualitat de la Producció Científica 2,87 3,50
PIPF per Grup Reconegut * En funció del director de beca
 
TOTAL   14,50


Podeu revisar les vostres dades fins el proper dia 15/07/2016 i comunicar qualsevol incidència detectada.* PIPF per grup reconegut: Segons normativa: Tenir en compte la pertinença del director/a de beca del la candidat/a a un grup de recerca reconegut de la Generalitat de Catalunya.
Els becaris teòrics associats a aquest criteri s'han aplicat en el càlcul del factor K i només és aplicable en cas d'haver presentat sol.licitud.

Data d'actualització de les dades ( 30/06/2016 )

Avaluació grups de recerca
Beatriz Latorre

Telèfon: 7959
a/e: beatriz.latorre@urv.cat