Nivell d'Ocupació de PIF dels Grups - Definitiu - Taula general

    Percentatge d'ocupació del grup
Nom del GrupBecaris Vigents Becaris Teòrics1r becari 2n becari3r becari 4t becari5è becari
2017 SGR 00983 - Grup d´Automàtica i Electrònica Industrial (GAEI)1 18,5011 %16 % 22 %27 %32 %
2017 SGR 01224 - Grup de recerca en Diabetis i co-morbiditats associades; DIRECOR1 18,0011 %17 % 22 %28 %33 %
2017 SGR 00298 - Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI)0 9,0011 %22 % 33 %44 %56 %
2017 SGR 01517 - INTERFIBIO: Grup de recerca de la Interficie físico/biològica1 17,5011 %17 % 23 %29 %34 %
2017 SGR 00245 - Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental1 17,5011 %17 % 23 %29 %34 %
2017 SGR 00896 - Network and Data Science1 17,0012 %18 % 24 %29 %35 %
2017 SGR 00360 - Grup de recerca en comunicació - ASTERISC1 17,0012 %18 % 24 %29 %35 %
2017 SGR 00085 - MEMTEC, Materials, Membrane and Encapsulation Technology1 15,5013 %19 % 26 %32 %39 %
2017 SGR 00380 - Infermeria Avançada1 15,0013 %20 % 27 %33 %40 %
2017 SGR 01544 - Intercultural Studies Group0 7,5013 %27 % 40 %53 %67 %
2017 SGR 00770 - Grup de Recerca en Organització i Decisió Econòmiques (GRODE)1 15,0013 %20 % 27 %33 %40 %
2017 SGR 01234 - Experimentació, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència - ECOMMFIT1 15,0013 %20 % 27 %33 %40 %
2017 SGR 00911 - Anàlisi Social i Organitzativa1 14,5014 %21 % 28 %34 %41 %
2017 SGR 00705 - CRISES: Security and Privacy2 21,5014 %19 % 23 %28 %33 %
2017 SGR 00612 - Enologia Aplicada (ENOLAP)1 14,0014 %21 % 29 %36 %43 %
2017 SGR 00755 - Física i Cristal·lografia de Materials (FiCMA)2 20,5015 %20 % 24 %29 %34 %
2017 SGR 01409 - Environmental Analysis and Management and Computer Aided Process Engineering-AGACAPE3 27,0015 %19 % 22 %26 %30 %
2017 SGR 01527 - NanoElectronic and PHOtonic Systems (NEPHOS)2 20,0015 %20 % 25 %30 %35 %
2017 SGR 01220 - Cromatografia. Aplicacions mediambientals1 13,0015 %23 % 31 %38 %46 %
2017 SGR 00201 - Processat digital de senyals en entorns aeroespacials i biomèdics (SPABE)0 6,5015 %31 % 46 %62 %77 %
2017 SGR 00144 - Mercats i Anàlisi Financera (Markets and Finance)1 13,0015 %23 % 31 %38 %46 %
2017 SGR 00997 - Dret civil català i dret privat europeu0 6,5015 %31 % 46 %62 %77 %
2017 SGR 00023 - GRUP D´ANTROPOLOGIA SOCIAL (GAS)3 25,5016 %20 % 24 %27 %31 %
2017 SGR 00267 - Biotecnologia Enològica2 19,0016 %21 % 26 %32 %37 %
2017 SGR 01119 - Metabolomics Interdisciplinary Laboratory (MIL@b)2 19,0016 %21 % 26 %32 %37 %
2017 SGR 00691 - NUTRICIÓ, ALIMENTACIÓ, CREIXEMENT I SALUT MENTAL2 19,0016 %21 % 26 %32 %37 %
2017 SGR 01040 - Evolució social, cultural i biològica al Plistocè/ Social, cultural and biological evolution during the Pleistocene (StEP)1 12,5016 %24 % 32 %40 %48 %
2017 SGR 00493 - Grup de Recerca d´Innovació i Dinàmica Empresarial (GRIDE)1 12,5016 %24 % 32 %40 %48 %
2017 SGR 01553 - Food Sensometry and Engineering (FoodSE)1 12,5016 %24 % 32 %40 %48 %
2017 SGR 00396 - Process Intensification, Simulation and Environmental Technology1 12,5016 %24 % 32 %40 %48 %
2017 SGR 00022 - Grup d´Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)2 18,5016 %22 % 27 %32 %38 %
2017 SGR 01050 - PATRIARQ-CAIT0 6,0017 %33 % 50 %67 %83 %
2017 SGR 00686 - Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi (URLA)1 12,0017 %25 % 33 %42 %50 %
2017 SGR 01295 - Centre en Canvi Climàtic (C3)1 12,0017 %25 % 33 %42 %50 %
2017 SGR 00970 - MIRMED-GIAC: Mirades sobre la Mediterrània a l´antiguitat. D´Orient a Accident, de la Protohistòria a l´Antiguitat Tardana. Grup interinstitucional en arqueologia clàssica2 18,0017 %22 % 28 %33 %39 %
2017 SGR 01514 - Literatura, Art i Representació en la llarga Edat Mitjana (LAiREM)0 6,0017 %33 % 50 %67 %83 %
2017 SGR 01674 - Metodologia de la Recerca Educativa amb Impacte Social (MEDIS)1 12,0017 %25 % 33 %42 %50 %
2017 SGR 01294 - Dret d´assegurances0 6,0017 %33 % 50 %67 %83 %
2017 SGR 00724 - Grup d´Investigació en Psicolingüística-URV (GIP-URV)1 12,0017 %25 % 33 %42 %50 %
2017 SGR 00623 - Mathematical Models for Environmental and Biomedical Engineering0 6,0017 %33 % 50 %67 %83 %
2017 SGR 00889 - Síntesi Orgànica i Química de Carbohidrats1 11,5017 %26 % 35 %43 %52 %
2017 SGR 00685 - ITAKA: Intelligent Technologies for Advanced Knowledge Acquisition (Tecnologies Intel·ligents per a l´Adquisició Avançada del Coneixement)2 17,0018 %24 % 29 %35 %41 %
2017 SGR 00629 - Química Quàntica2 17,0018 %24 % 29 %35 %41 %
2017 SGR 01263 - Laboratori d´Interacció Fluid-Estructura (LIFE)0 5,5018 %36 % 55 %73 %91 %
2017 SGR 00004 - UNESCOMED Càtedra unesco de diàleg intercultural a la mediterrània1 11,0018 %27 % 36 %45 %55 %
2017 SGR 00436 - Unitat de Recerca Biomèdica1 11,0018 %27 % 36 %45 %55 %
2017 SGR 00688 - Arquitectura i Serveis Telemàtics1 11,0018 %27 % 36 %45 %55 %
2017 SGR 00904 - CREVER-Grup de Recerca d´Enginyeria Térmica Aplicada1 11,0018 %27 % 36 %45 %55 %
2017 SGR 00345 - Unitat de Micologia i Microbiologia Ambiental1 11,0018 %27 % 36 %45 %55 %
2017 SGR 00781 - TERRITORI, CIUTADANIA I SOSTENIBILITAT2 16,5018 %24 % 30 %36 %42 %
2017 SGR 01448 - Geopolítica i Cultura GeopolC0 5,5018 %36 % 55 %73 %91 %
2017 SGR 00089 - Grup de Recerca en Lingüística Matemàtica (GRLMC)0 5,5018 %36 % 55 %73 %91 %
2017 SGR 00704 - UHNEUROB0 5,5018 %36 % 55 %73 %91 %
2017 SGR 01472 - Organometàl·lics i Catàlisi Homogènia (OMICH)2 16,0019 %25 % 31 %38 %44 %
2017 SGR 00948 - Infection and Immunity (INIM)1 10,5019 %29 % 38 %48 %57 %
2017 SGR 00418 - MINOS (Microsystems and Nanotechnologies for Chemical Analysis)2 15,5019 %26 % 32 %39 %45 %
2017 SGR 01635 - Autoimmunitat,Inflamació i Trombosi0 5,0020 %40 % 60 %80 %100 %
2017 SGR 00354 - Grup d´Estudi de Malalties Metabòliques Associades a Insulin Resistència (GEMMAIR)1 10,0020 %30 % 40 %50 %60 %
2017 SGR 00883 - Grupo de Plasmónica y Ultradetección (Zeptonic)1 10,0020 %30 % 40 %50 %60 %
2017 SGR 00350 - Grup de Recerca en Lexicografia i Ensenyament de Llengües Estrangeres, LEXELE0 5,0020 %40 % 60 %80 %100 %
2017 SGR 00291 - Grup de Recerca en Anàlisi Estadística i Econòmica en Salut (GRAEES)0 5,0020 %40 % 60 %80 %100 %
2017 SGR 01572 - Social & Business Research Laboratory - SBRlab2 15,0020 %27 % 33 %40 %47 %
2017 SGR 00289 - MOBIOFOOD-Molecular Bioactivity of Food- Bioactivitat Molecular dels Aliments1 10,0020 %30 % 40 %50 %60 %
2017 SGR 00524 - Housing Research Group (HRG)2 15,0020 %27 % 33 %40 %47 %
2017 SGR 00766 - Nutrició i Salut Mental (NUTRISAM)1 10,0020 %30 % 40 %50 %60 %
2017 SGR 00559 - NUTRIGENÒMICA2 17,0021 %26 % 32 %38 %44 %
2017 SGR 00522 - Functional Nutrition, Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group (NFOC-salut)2 14,5021 %28 % 34 %41 %48 %
2017 SGR 00444 - GENÈTICA i AMBIENT EN PSIQUIATRIA (GAP)1 9,5021 %32 % 42 %53 %63 %
2017 SGR 00159 - Quantitative, Urban and Regional Economics (QURE)2 14,2521 %28 % 35 %42 %49 %
2017 SGR 01516 - Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)2 14,0021 %29 % 36 %43 %50 %
2017 SGR 01682 - ARGET: Applied Research Group in Education and Technology2 14,0021 %29 % 36 %43 %50 %
2017 SGR 00821 - Grup de Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors1 11,5022 %30 % 39 %48 %57 %
2017 SGR 00356 - Grup de recerca en oftalmologia Retiprogram (Retiprogram ophthalmology research group)0 4,5022 %44 % 67 %89 %111 %
2017 SGR 01205 - Evidence Law1 9,0022 %33 % 44 %56 %67 %
2017 SGR 00798 - Materials Catalítics en Química Verda (GreenCat)0 4,5022 %44 % 67 %89 %111 %
2017 SGR 01415 - Biorefinery Technologies (BIO-CORE)0 4,5022 %44 % 67 %89 %111 %
2017 SGR 01321 - ALGOS. Recerca en dolor1 9,0022 %33 % 44 %56 %67 %
2017 SGR 00361 - Ideologies i societat a la Catalunya contemporània1 8,5024 %35 % 47 %59 %71 %
2017 SGR 00599 - Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC)1 8,5024 %35 % 47 %59 %71 %
2017 SGR 00174 - Factor Humà, Organitzacions i Mercats1 8,0025 %38 % 50 %62 %75 %
2017 SGR 01310 - UNITAT DE RECERCA EN PEDIATRIA, NUTRICIÓ I DESENVOLUPAMNT HUMÀ (URPNDH)1 8,0025 %38 % 50 %62 %75 %
2017 SGR 00165 - Research on Language and Linguistics Acrònim: ROLLING [Recerca en Llengua i Lingüística]1 8,0025 %38 % 50 %62 %75 %
2017 SGR 00077 - Polímers Termoestables Epoxídics (POLTEPO)1 8,0025 %38 % 50 %62 %75 %
2017 SGR 00467 - Recerca en Neurocomportament i Salut (NEUROLAB)1 7,5027 %40 % 53 %67 %80 %
2017 SGR 00628 - GRUP DE RECERCA EN ONCOLOGÍA0 3,5029 %57 % 86 %114 %143 %
2017 SGR 01603 - Grup de Recerca Cardiovascular1 7,0029 %43 % 57 %71 %86 %
2017 SGR 01610 - Molecular Simulation1 7,0029 %43 % 57 %71 %86 %
2017 SGR 01024 - Polímers Sostenibles1 7,0029 %43 % 57 %71 %86 %
2017 SGR 00097 - INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES EN LA MESURA DE TRETS LATENTS (ITEM)1 7,0029 %43 % 57 %71 %86 %
2017 SGR 01272 - GRup ENGinyeria ELèctrica i Instrumentació (GRENGELI)0 3,5029 %57 % 86 %114 %143 %
2017 SGR 00546 - Quimioinformàtica i Nutrició1 6,5031 %46 % 62 %77 %92 %
2017 SGR 00492 - Arquitectura, Territori i Paisatge0 1,00100 %200 % 300 %400 %500 %