Oferta de la URV: distribució per àrees

Àrea Temàtica Nombre de Contractes
Cičncia i Tecnologia dels Materials 2
Cičncies de l'Educació 1
Cičncies de la Terra 1
Cičncies i Tecnologia dels Aliments 1
Cičncies Socials 1
Dret 1
Economía 1
Enginyeria Civil i Arquitectura 1
Enginyeria Elčctrica, Electrňnica i Automŕtica 1
Enginyeria Mecŕnica, Naval i Aeronŕutica 1
Química 1
Tecnologia Electrňnica i de les Comunicacions 1
Total13