Nivell d'Ocupació de PIF dels Grups - Definitiu - Taula específica

Nom del Grup
2017 SGR 01321 - ALGOS. Recerca en dolor
2017 SGR 00911 - Anàlisi Social i Organitzativa
2017 SGR 01682 - ARGET: Applied Research Group in Education and Technology
2017 SGR 00688 - Arquitectura i Serveis Telemàtics
2017 SGR 00492 - Arquitectura, Territori i Paisatge
2017 SGR 01635 - Autoimmunitat,Inflamació i Trombosi
2017 SGR 01415 - Biorefinery Technologies (BIO-CORE)
2017 SGR 00267 - Biotecnologia Enològica
2017 SGR 01295 - Centre en Canvi Climàtic (C3)
2017 SGR 00904 - CREVER-Grup de Recerca d´Enginyeria Térmica Aplicada
2017 SGR 00705 - CRISES: Security and Privacy
2017 SGR 01220 - Cromatografia. Aplicacions mediambientals
2017 SGR 00997 - Dret civil català i dret privat europeu
2017 SGR 01294 - Dret d´assegurances
2017 SGR 01516 - Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
2017 SGR 00612 - Enologia Aplicada (ENOLAP)
2017 SGR 01409 - Environmental Analysis and Management and Computer Aided Process Engineering-AGACAPE
2017 SGR 01205 - Evidence Law
2017 SGR 01040 - Evolució social, cultural i biològica al Plistocè/ Social, cultural and biological evolution during the Pleistocene (StEP)
2017 SGR 01234 - Experimentació, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència - ECOMMFIT
2017 SGR 00174 - Factor Humà, Organitzacions i Mercats
2017 SGR 00755 - Física i Cristal·lografia de Materials (FiCMA)
2017 SGR 01553 - Food Sensometry and Engineering (FoodSE)
2017 SGR 00522 - Functional Nutrition, Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group (NFOC-salut)
2017 SGR 00444 - GENÈTICA i AMBIENT EN PSIQUIATRIA (GAP)
2017 SGR 01448 - Geopolítica i Cultura GeopolC
2017 SGR 00821 - Grup de Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors
2017 SGR 01603 - Grup de Recerca Cardiovascular
2017 SGR 00493 - Grup de Recerca d´Innovació i Dinàmica Empresarial (GRIDE)
2017 SGR 00291 - Grup de Recerca en Anàlisi Estadística i Econòmica en Salut (GRAEES)
2017 SGR 00360 - Grup de recerca en comunicació - ASTERISC
2017 SGR 01224 - Grup de recerca en Diabetis i co-morbiditats associades; DIRECOR
2017 SGR 00298 - Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI)
2017 SGR 00350 - Grup de Recerca en Lexicografia i Ensenyament de Llengües Estrangeres, LEXELE
2017 SGR 00089 - Grup de Recerca en Lingüística Matemàtica (GRLMC)
2017 SGR 00356 - Grup de recerca en oftalmologia Retiprogram (Retiprogram ophthalmology research group)
2017 SGR 00628 - GRUP DE RECERCA EN ONCOLOGÍA
2017 SGR 00770 - Grup de Recerca en Organització i Decisió Econòmiques (GRODE)
2017 SGR 00599 - Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC)
2017 SGR 00022 - Grup d´Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)
2017 SGR 00023 - GRUP D´ANTROPOLOGIA SOCIAL (GAS)
2017 SGR 00983 - Grup d´Automàtica i Electrònica Industrial (GAEI)
2017 SGR 00354 - Grup d´Estudi de Malalties Metabòliques Associades a Insulin Resistència (GEMMAIR)
2017 SGR 00724 - Grup d´Investigació en Psicolingüística-URV (GIP-URV)
2017 SGR 01272 - GRup ENGinyeria ELèctrica i Instrumentació (GRENGELI)
2017 SGR 00883 - Grupo de Plasmónica y Ultradetección (Zeptonic)
2017 SGR 00524 - Housing Research Group (HRG)
2017 SGR 00361 - Ideologies i societat a la Catalunya contemporània
2017 SGR 00948 - Infection and Immunity (INIM)
2017 SGR 00380 - Infermeria Avançada
2017 SGR 00097 - INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES EN LA MESURA DE TRETS LATENTS (ITEM)
2017 SGR 01544 - Intercultural Studies Group
2017 SGR 01517 - INTERFIBIO: Grup de recerca de la Interficie físico/biològica
2017 SGR 00685 - ITAKA: Intelligent Technologies for Advanced Knowledge Acquisition (Tecnologies Intel·ligents per a l´Adquisició Avançada del Coneixement)
2017 SGR 00245 - Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental
2017 SGR 01263 - Laboratori d´Interacció Fluid-Estructura (LIFE)
2017 SGR 01514 - Literatura, Art i Representació en la llarga Edat Mitjana (LAiREM)
2017 SGR 00798 - Materials Catalítics en Química Verda (GreenCat)
2017 SGR 00623 - Mathematical Models for Environmental and Biomedical Engineering
2017 SGR 00085 - MEMTEC, Materials, Membrane and Encapsulation Technology
2017 SGR 00144 - Mercats i Anàlisi Financera (Markets and Finance)
2017 SGR 01119 - Metabolomics Interdisciplinary Laboratory (MIL@b)
2017 SGR 01674 - Metodologia de la Recerca Educativa amb Impacte Social (MEDIS)
2017 SGR 00418 - MINOS (Microsystems and Nanotechnologies for Chemical Analysis)
2017 SGR 00970 - MIRMED-GIAC: Mirades sobre la Mediterrània a l´antiguitat. D´Orient a Accident, de la Protohistòria a l´Antiguitat Tardana. Grup interinstitucional en arqueologia clàssica
2017 SGR 00289 - MOBIOFOOD-Molecular Bioactivity of Food- Bioactivitat Molecular dels Aliments
2017 SGR 01610 - Molecular Simulation
2017 SGR 01527 - NanoElectronic and PHOtonic Systems (NEPHOS)
2017 SGR 00896 - Network and Data Science
2017 SGR 00766 - Nutrició i Salut Mental (NUTRISAM)
2017 SGR 00691 - NUTRICIÓ, ALIMENTACIÓ, CREIXEMENT I SALUT MENTAL
2017 SGR 00559 - NUTRIGENÒMICA
2017 SGR 01472 - Organometàl·lics i Catàlisi Homogènia (OMICH)
2017 SGR 01050 - PATRIARQ-CAIT
2017 SGR 01024 - Polímers Sostenibles
2017 SGR 00077 - Polímers Termoestables Epoxídics (POLTEPO)
2017 SGR 00396 - Process Intensification, Simulation and Environmental Technology
2017 SGR 00201 - Processat digital de senyals en entorns aeroespacials i biomèdics (SPABE)
2017 SGR 00159 - Quantitative, Urban and Regional Economics (QURE)
2017 SGR 00629 - Química Quàntica
2017 SGR 00546 - Quimioinformàtica i Nutrició
2017 SGR 00467 - Recerca en Neurocomportament i Salut (NEUROLAB)
2017 SGR 00165 - Research on Language and Linguistics Acrònim: ROLLING [Recerca en Llengua i Lingüística]
2017 SGR 00889 - Síntesi Orgànica i Química de Carbohidrats
2017 SGR 01572 - Social & Business Research Laboratory - SBRlab
2017 SGR 00781 - TERRITORI, CIUTADANIA I SOSTENIBILITAT
2017 SGR 00704 - UHNEUROB
2017 SGR 00004 - UNESCOMED Càtedra unesco de diàleg intercultural a la mediterrània
2017 SGR 00345 - Unitat de Micologia i Microbiologia Ambiental
2017 SGR 00436 - Unitat de Recerca Biomèdica
2017 SGR 00686 - Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi (URLA)
2017 SGR 01310 - UNITAT DE RECERCA EN PEDIATRIA, NUTRICIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ (URPNDH)