Nivell d'Ocupació de PIF dels Grups - Definitiu - Taula específica

Nom del Grup
2017SGR 1321 - ALGOS. Recerca en dolor
2017SGR 911 - Anàlisi Social i Organitzativa
2017SGR 1682 - ARGET: Applied Research Group in Education and Technology
2017SGR 688 - Arquitectura i Serveis Telemàtics
2017SGR 492 - Arquitectura, Territori i Paisatge
2017SGR XXX - Autoimmunitat,inflamació i trombosi
2017SGR 1415 - Biorefinery Technologies (BIO-CORE)
2017SGR 267 - Biotecnologia Enològica
2017SGR 1295 - Centre en Canvi Climàtic (C3)
2017SGR 904 - CREVER-Grup de Recerca d´Enginyeria Térmica Aplicada
2017SGR 705 - CRISES: Security and Privacy
2017SGR 1220 - Cromatografia. Aplicacions mediambientals
2017SGR 997 - Dret civil català i dret privat europeu
2017SGR 1294 - Dret d´assegurances
2017SGR 1516 - Enginyeria dels materials i les seves aplicacions, MEtA (Materials Engineering and their Applications)
2017SGR 612 - Enologia Aplicada (ENOLAP)
2017SGR 1409 - Environmental Analysis and Management and Computer Aided Process Engineering-AGACAPE
2017SGR 1205 - Evidence Law
2017SGR 1234 - Experimentació, Computació i Modelització en Mecànica de Fluids i Turbulència - ECOMMFIT
2017SGR 174 - Factor Humà, Organitzacions i Mercats
2017SGR 755 - Física i Cristal·lografia de Materials (FiCMA)
2017SGR 1553 - Food Sensometry and Engineering (FoodSE)
2017SGR 522 - Functional Nutrition, Oxidation and Cardiovascular Disease Research Group (NFOC-salut)
2017SGR 444 - GENÈTICA i AMBIENT EN PSIQUIATRIA (GAP)
2017SGR 1448 - Geopolítica i Cultura GeopolC
2017SGR 821 - Grup de Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors
2017SGR 1603 - Grup de Recerca Cardiovascular
2017SGR 493 - Grup de Recerca d´Innovació i Dinàmica Empresarial (GRIDE)
2017SGR 360 - Grup de recerca en comunicació - ASTERISC
2017SGR 1224 - Grup de recerca en Diabetis i co-morbiditats associades; DIRECOR
2017SGR 350 - Grup de Recerca en Lexicografia i Ensenyament de Llengües Estrangeres, LEXELE
2017SGR 89 - Grup de Recerca en Lingüística Matemàtica (GRLMC)
2017SGR 356 - Grup de recerca en oftalmologia Retiprogram (Retiprogram ophthalmology research group)
2017SGR 628 - GRUP DE RECERCA EN ONCOLOGÍA
2017SGR 770 - Grup de Recerca en Organització i Decisió Econòmiques (GRODE)
2017SGR 599 - Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC)
2017SGR 22 - Grup d´Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET)
2017SGR 23 - GRUP D´ANTROPOLOGIA SOCIAL (GAS)
2017SGR 983 - Grup d´Automàtica i Electrònica Industrial (GAEI)
2017SGR 354 - Grup d´Estudi de Malalties Metabòliques Associades a Insulin Resistència (GEMMAIR)
2017SGR 724 - Grup d´Investigació en Psicolingüística-URV (GIP-URV)
2017SGR 1272 - GRup ENGinyeria ELèctrica i Instrumentació (GRENGELI)
2017SGR 883 - Grupo de Plasmónica y Ultradetección (Zeptonic)
2017SGR 524 - Housing Research Group (HRG)
2017SGR 361 - Ideologies i societat a la Catalunya contemporània
2017SGR 948 - Infection and Immunity (INIM)
2017SGR 380 - Infermeria Avançada
2017SGR 97 - INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES EN LA MESURA DE TRETS LATENTS (ITEM)
2017SGR 1544 - Intercultural Studies Group
2017SGR 1517 - INTERFIBIO: Grup de recerca de la Interficie físico/biològica
2017SGR 685 - ITAKA: Intelligent Technologies for Advanced Knowledge Acquisition (Tecnologies Intel·ligents per a l´Adquisició Avançada del Coneixement)
2017SGR 245 - Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental
2017SGR 1263 - Laboratori d´Interacció Fluid-Estructura (LIFE)
2017SGR 1514 - Literatura, Art i Representació en la llarga Edat Mitjana (LAiREM)
2017SGR 798 - Materials Catalítics en Química Verda (GreenCat)
2017SGR 623 - Mathematical Models for Environmental and Biomedical Engineering
2017SGR 85 - MEMTEC, Materials, Membrane and Encapsulation Technology
2017SGR 144 - Mercats i Anàlisi Financera (Markets and Finance)
2017SGR 1119 - Metabolomics Interdisciplinary Laboratory (MIL@b)
2017SGR 1674 - Metodologia de la Recerca Educativa amb Impacte Social (MEDIS)
2017SGR 418 - MINOS (Microsystems and Nanotechnologies for Chemical Analysis)
2017SGR 289 - MOBIOFOOD-Molecular Bioactivity of Food- Bioactivitat Molecular dels Aliments
2017SGR 1610 - Molecular Simulation
2017SGR 1527 - NanoElectronic and PHOtonic Systems (NEPHOS)
2017SGR 896 - Network and Data Science
2017SGR 766 - Nutrició i Salut Mental (NUTRISAM)
2017SGR 691 - NUTRICIÓ, ALIMENTACIÓ, CREIXEMENT I SALUT MENTAL
2017SGR 559 - NUTRIGENÒMICA
2017SGR 1472 - Organometàl·lics i Catàlisi Homogènia (OMICH)
2017SGR 1050 - PATRIARQ-CAIT
2017SGR 1024 - Polímers Sostenibles
2017SGR 77 - Polímers Termoestables Epoxídics (POLTEPO)
2017SGR 396 - Process Intensification, Simulation and Environmental Technology
2017SGR 201 - Processat digital de senyals en entorns aeroespacials i biomèdics (SPABE)
2017SGR 159 - Quantitative, Urban and Regional Economics (QURE)
2017SGR 629 - Química Quàntica
2017SGR 546 - Quimioinformàtica i Nutrició
2017SGR 467 - Recerca en Neurocomportament i Salut (NEUROLAB)
2017SGR 165 - Research on Language and Linguistics Acrònim: ROLLING [Recerca en Llengua i Lingüística]
2017SGR 127 - SÈPSIA,INFLAMACIÒ I SEGURETAT DEL MALALT CRÍTIC (SIS)
2017SGR 889 - Síntesi Orgànica i Química de Carbohidrats
2017SGR 1572 - Social & Business Research Laboratory - SBRlab
2017SGR 781 - TERRITORI, CIUTADANIA I SOSTENIBILITAT
2017SGR 704 - UHNEUROB
2017SGR 4 - UNESCOMED Càtedra unesco de diàleg intercultural a la mediterrània
2017SGR 345 - Unitat de Micologia i Microbiologia Ambiental
2017SGR 436 - Unitat de Recerca Biomèdica
2017SGR 686 - Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi (URLA)
2017SGR 1310 - UNITAT DE RECERCA EN PEDIATRIA, NUTRICIÓ I DESENVOLUPAMNT HUMÀ (URPNDH)