Programa Martí Franquès d`ajuts a la investigació - Modalitat predoctoral


Entrar a l`aplicació

Annex III. OFERTA ESPECÍFICA DE L`AJUT (2021PMFPIPF)

Contractes per grups reconeguts
2021PMF-PIPF-19
Personal investigador predoctoral en formació
En general, estar en possessió del títol oficial de grau, o equivalent, i de màster universitari, i haver superat un mínim de 300ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60ECTS han de ser de nivell de màster o bé estar en possessió del títol de grau, o equivalent, i estar matriculat a un màster universitari
NASARRE AZNAR, SERGIO
sergio.nasarre@urv.cat
Departament de Dret Privat, Processal i Financer
Housing and blockchain
Rosa Maria Garcia Teruel
Blockchain, a descentralized network created to allow Bitcoin payments, is being used for other industry purposes and market needs, including real estate investments. Since its creation, authors highlighted that blockchain may also contribute to the “collaborative housing” phenomenon thanks to smart contracts and the tokenization of assets (Nasarre Aznar, 2018), allowing the digital representation of rights over real-world goods (e.g. the ownership or a mortgage) and thus contributing to fast, affordable and descentralized housing transactions, specially convenient for new generations and current digitalization trends (Garcia Teruel & Simón Moreno, 2021). However, it is not clear whether this technology may reduce current consumer’s rights or the challenges that it may involve to legal systems (Savelyev, 2018, Garcia Teruel, 2020). Moreover, the role of traditional real estate intermediaries (e.g. notaries and land registries) in front of this technological phenomenon is still under debate (Vos et al. 2017, Verheye, 2017). Taking into account this discussion, the general aim of this PhD project is to explore the possible challenges and opportunities of using blockchain in several housing transactions or processes. This general objective may include: 1) to detect the technological and legal challenges and opportunities of using blockchain for traditional housing transactions, such as sales and rental contracts and the creation of mortgages; 2) to explore how may this technology help to organize condominiums and housing cooperatives (e.g. to exercise voting rights in a virtual and decentralized way); 3) to study the legal effects of the tokenization of housing (i.e. representing housing rights in digital tokens) as well as the mechanisms that are being adopted in other countries to ensure the existence and maintainance of the tokenized goods; 4) to evaluate the role that traditional land registries and cadasters should have within this technological trend, as well as other real estate intermediaries, such as real estate agents, notaries, banks, etc. Highly desirable attributes of the ideal candidate: * Demonstrated previous experience or interest in one or more of the following topics: LegalTech, blockchain, smart contracts, private law, housing law. * Hold a Master degree, or equivalent, in Law (preferably Private Law or New Technologies Law) or Information Technologies. * Language skills: Spanish and English at an advanced level is a must. Other languages would be an asset. * Specific Software skills: although not required, the candidate should have interest in learning how blockchain, smart contracts and tokenization of assets work. * Other skills: the ideal candidate should be willing to work in team, have a positive attitude, attention to detail and communication skills for presenting his/her research in national or international conferences.
Dret
Contracte
12 mesos
Completa
16450.20 €
37.5 hores setmanals
a determinar
01 de desembre de 2021
  1. Fotocòpia del NIF, NIE o passaport, no havent superat el document la data límit de validesa.
  2. Currículum Vitae
  3. Fotocòpia del títol acadèmic oficial o del justificant del pagament del dipòsit del títol que dóna accés al estudis de doctorat. Tanmateix, els candidats/es que estiguin matriculats d’un màster universitari oficial el curs 2020/2021, que els hi permeti accedir al doctorat el curs 2021/2022, hauran de presentar fotocòpia de la matrícula del màster.
  4. Expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura/enginyeria superior/grau expedit en alguna de les següents llengües: català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès
  5. Expedient acadèmic dels estudis de màster expedit en alguna de les següents llengües: català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès. En el cas dels candidats/es que no l’hagin finalitzat, també hauran de presentar el corresponent expedient acadèmic.
  6. Document de declaració d`equivalència calculada, d`acord amb el que disposen les resolucions de 21 de març de 2016, de 21 de juliol de 2016 i de 18 de setembre de 2017 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d`Educació, Cultura i Esport, o les que estiguin en vigor en el moment de presentar la sol·licitud degudament signat
  7. Escrit de motivació (Opcional)
  8. Carta de referència (Opcional)
  9. Acreditació del nivell d`anglès (Opcional)
06 de setembre de 2021